اثرات بجای مانده از بخیه و برجسته

هر نوع اثر بجای مانده از بخیه ها بعد از اعمال جراحی مانند سزارین ، جراحی قلب و…

اثرات بجای مانده از بخیه و برجسته

زخم

محـل انواع زخم‌هــا مانند بـــریـدگی ، سـوراخ‌شدگی

محـل انواع زخم‌هــا مانند بـــریـدگی ، سـوراخ‌شدگی

اثرات جوش های پوستی

آکنه (جوش)  اثراتی که پس از بهبودی جوش‌ها روی پوست بر جای می‌ماند.

اثرات جوش های پوستی

خطوط حاملگی و چاقی

خطوطی که در دوره بارداری یا اضافه شدن  وزن بر سطح پوست ایجاد میشود .

خطوط حاملگی و چاقی

نتایج قبل وبعد از استفاده